Dzień dobry!
Prosimy o zmianę przeglądarki w celu wyświetlenia treści na tej stronie. Zalecane przeglądarki Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub Safari.

55-040 Bielany Wrocławskie, Wrocławska 7, Polska
+ 48 508 467 422

Grupa ELKO emituje obligacje na kwotę 20 mln euro

ELKO-bond-issue
Największa grupa kapitałowa na Łotwie, AS ELKO Grupa, zajmująca się sprzedażą hurtową produktów informatycznych i elektroniki użytkowej, wyemitowała obligacje na łączną kwotę 20 mln euro.
ELKO jest znanym i doświadczonym emitentem obligacji. Pozyskanie długoterminowego finansowania o stałej stopie procentowej pozwoli na dalszą dywersyfikację struktury finansowej Grupy. Emisja, która odbyła się 12 lutego, jest największą w historii ELKO i objęła obligacje na łączną kwotę 20 mln euro z terminem wykupu 5 lat i kuponem 6%. Będą one notowane na alternatywnym rynku papierów wartościowych Nasdaq Riga First North.

Obligacje zakupiło ponad 80 inwestorów z krajów bałtyckich, Niemiec i Malty, w tym banki, podmioty zarządzające planami emerytalnymi, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, a także inwestorzy prywatni. W transakcji jako inwestor wziął udział również fundusz Altum Capital, dla którego była to pierwsza inwestycja.

Svens Dinsdorfs, prezes Grupy ELKO: „Emisja obligacji jest dla naszej firmy szansą na dalszy rozwój i zachowanie konkurencyjności również w czasie pandemii. Popyt na sprzęt IT i AGD ostatnio gwałtownie wzrósł. Jednocześnie mamy jednak do czynienia z wysokim poziomem niepewności związanym z zakłóceniami w łańcuchu dostaw i rosnącymi kosztami logistyki. Odpowiedni kapitał obrotowy jest niezbędny do zarządzania dynamicznym wzrostem w tych trudnych warunkach rynkowych”.

Emisją obligacji ELKO zarządzały wspólnie firma finansowo-inwestycyjna Callidus Capital (doradca finansowy) oraz Signet Bank (organizator emisji).

Roberts Idelsons, prezes zarządu Signet Bank: „Powrót jednego z największych graczy łotewskiej gospodarki – ELKO – na bałtycki rynek kapitałowy jest ważnym wydarzeniem dla całej branży. Popyt o 2,5 raza przewyższył podaż, a 96% wszystkich wyemitowanych obligacji wykupili inwestorzy lokalni. Wyniki tego przedsięwzięcia stanowią wyraźne potwierdzenie, że pozyskanie finansowania poprzez emisję obligacji na miejscowym rynku kapitałowym jest skutecznym narzędziem, dzięki któremu łotewskie przedsiębiorstwa mogą zdobywać środki na rozwój. Mamy wielką nadzieję, że zachęci to inne lokalne firmy do rozważenia emisji obligacji jako alternatywnego źródła finansowania”.

Roberts Stuģis, partner w Callidus Capital: „Emisja została zorganizowana w stosunkowo krótkim czasie, a popyt na obligacje ELKO znacznie przekroczył ich oferowaną ilość. Cieszy nas taka aktywność uczestników rynku, szczególnie ze strony banków z kapitałem prywatnym i inwestorów prywatnych. Aby stymulować rozwój i wzrost gospodarczy, należy utrzymywać pieniądze w ruchu i sensownie je inwestować!”

Reinis Bērziņš, prezes zarządu ALTUM: „Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w emisji obligacji ELKO jako jeden z największych inwestorów. Dzięki temu możemy wspierać rozwój lidera branży w czasie, gdy pandemia drastycznie zmieniła warunki, w jakich działają firmy eksportowe. Celem funduszu ALTUM Capital jest właśnie pomaganie dużym przedsiębiorstwom na Łotwie, aby mogły wykorzystać kryzys Covid-19 do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej oraz do wejścia na nowe rynki, a zarazem dywersyfikować swoje źródła finansowania. Nasza inwestycja, na którą składają się środki z łotewskich państwowych i prywatnych funduszy emerytalnych, przyczynia się do zainteresowania zakupem obligacji innych inwestorów z sektora prywatnego. Jednocześnie przedsięwzięcie przyniesie zyski państwu i będzie napędzać rozwój bałtyckiego rynku kapitałowego”.

O Grupie ELKO
Grupa ELKO jest jednym z największych w regionie dystrybutorów produktów i rozwiązań informatycznych oraz elektroniki użytkowej, reprezentującym 400 producentów z branży IT. Firma dostarcza szeroką gamę produktów i usług do ponad 10 000 sprzedawców detalicznych, lokalnych producentów komputerów, integratorów systemów i przedsiębiorstw z różnych sektorów w 11 krajach Europy.
  1. Nowości
  2. Grupa ELKO emituje obligacje na kwotę 20 mln euro