Dzień dobry!
Prosimy o zmianę przeglądarki w celu wyświetlenia treści na tej stronie. Zalecane przeglądarki Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub Safari.

55-040 Bielany Wrocławskie, Wrocławska 7, Polska
+ 48 508 467 422

Inwestorzy wyrażają zgodę na zbycie udziałów dwóch spółek zależnych AS ELKO Grupa w Rosji.

Exterior
Inwestorzy spółki AS ELKO Grupa, wyrazili zgodę na zbycie udziałów dwóch rosyjskich spółek zależnych, podano w komunikacie AS ELKO Grupa na giełdzie Nasdaq Riga.
AS ELKO Grupa poprosiła inwestorów o zezwolenie na zbycie udziałów w dwóch spółkach zależnych w Rosji – "ELKO Rus Ltd" oraz domu handlowego Absolut. Inwestorzy mieli podjąć decyzję do 30 marca.

W wyniku głosowania AS ELKO Grupa otrzymała zgodę inwestorów, do których należy 82% wyemitowanych obligacji.

Oznacza to, że inwestorzy wyrazili zgodę na zbycie udziałów dwóch rosyjskich spółek, podano w komunikacie giełdowym.

Od początku rozpoczęcia działań wojennych na Ukrainie, AS ELKO Grupa zawiesiła dostawy sprzętu IT oraz elektroniki użytkowej na rynek rosyjski. AS ELKO Grupa szanuje i będzie przestrzegać wszystkich sankcji: partnerskich, produktowych i transakcyjnych, podano w komunikacie grupy.

W wyniku tych sankcji zawieszono łańcuch dostaw oraz ruch towarów, również wielu światowych producentów IT, reprezentowanych w portfelu AS ELKO Grupa, powiadomili o politycznej decyzji opuścić rynek rosyjski. Obecność na rynku rosyjskim hamuje obecnie rozwój działalności gospodarczej na innych rynkach również z powodów ryzyka utraty reputacji.
Na podstawie powyższych rozważań, udziałowcy zdecydowali zaprzestać działalność spółek zależnych od Rosji.

W wyniku reorganizacji zmniejszą się nie tylko ryzyka w związane z rynkiem rosyjskim, lecz również polepszą się wskaźniki kapitalizacji bilansu AS ELKO Grupa. W komunikacie giełdowym podano, że zaplanowane działania pozytywnie wpłyną na działalność AS ELKO Grupa, bo polepszą się wskaźniki udziału kapitału własnego oraz pokrycia procentowego, zmniejszy się udział środków zapożyczonych, ponieważ finansowanie rosyjskiej jednostki strukturalnej pozostanie na jej bilansie i nie będzie miało wpływu na AS ELKO Grupa.

Wśród wpływów pozytywnych wymienione zostały: zmniejszenie wpływu ryzyka politycznego na dalszą działalność AS ELKO Grupa, uniknięcie ryzyka walutowego związanego z rublem rosyjskim, optymalizacja kosztów utrzymania (OPEX), ponieważ zmniejszą się koszty zarządzania ryzykiem związanym z rosyjską jednostką strukturalną.

Według danych nieaudytowanych, w zeszłym roku AS ELKO Grupa uzyskała obroty w wysokości 1,853 miliardów EUR, co stanowi o 3,2% mniej niż w roku 2020, jednak zysk spółki wzrósł o 30,4% i wyniósł 39,429 milionów EUR.

Spółka została zarejestrowana w maju roku 1993, jej kapitał zakładowy wynosi 9,901 milionów EUR. Obligacje AS ELKO Grupa są notowane na giełdzie Nasdaq Riga na rynku alternatywnym First North.
  1. Nowości
  2. Inwestorzy wyrażają zgodę na zbycie udziałów dwóch spółek zależnych AS ELKO Grupa w Rosji.