Pierwszy Raport Środowiskowy, Społeczny i dotyczący ładu korporacyjnego 2021

CSR-post
List od CEO
Od 2020 roku świat uczy się rosnącego znaczenia odpornych łańcuchów dostaw w ciągle zmieniającym się, dynamicznym i połączonym środowisku, jakim stała się nasza branża. Nowa rzeczywistość, w ramach której „wszystko odbywa się zdalnie” podkreśla wartość silnych relacji, zaufania i zrównoważonego podejścia we wszystkich aspektach naszego życia. Grupa ELKO ewoluowała od „Grow to Succeed” do „Grow Smarter”, nauczyliśmy się efektywnie zarządzać naszą organizacją w sposób, który tworzy zrównoważoną wartość dla wszystkich naszych klientów, dostawców, pracowników, akcjonariuszy i społeczności. Z dumą przedstawiam pierwszy raport ESG Grupy ELKO , który powstał na postawie powyższego nastawienia.
Proaktywne zarządzanie zaczyna się od świadomości aktualnego stanu rzeczy, dlatego zebraliśmy i zrelacjonowaliśmy nasze inicjatywy w pełnym spektrum spraw środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem. Mimo, że bezpośrednio nie przyczyniamy się do emisji CO2, chcemy mieć pewność, że wszyscy nasi partnerzy, który dostarczają produkty z naszego portfolio i dostawcy usług transportowych ostatecznie przestrzegają wewnętrznych przepisów i najlepszych praktyk branżowych, a większość z nich postawiła sobie ambitne cele osiągnięcia neutralności klimatycznej w bliskiej przyszłości.
Inwestujemy w naszych pracowników, aby utrzymać wysoki poziom zaangażowania w pracę w wymagającym środowisku i zapewnić im zdolność do osiągnięcia celów zawodowych w Grupie ELKO. Ponadto stale rozwijamy naszą praktykę zarządzania grupą, aby zapewnić różnorodność, przejrzystość i odpowiedzialność we wszystkich naszych jednostkach biznesowych.
Jestem pewien, że w ten sposób ELKO jest doskonale przygotowane, żeby wykorzystać możliwości, które pojawią się na naszej drodze w przyszłości!
Svens Dinsdorf
Prezes Zarządu Grupy ELKO
  1. Nowości
  2. Pierwszy Raport Środowiskowy, Społeczny i dotyczący ładu korporacyjnego 2021