Raport dotyczący kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego 2022

CSR post copy
List prezesa ELKO Group
Rok temu opublikowaliśmy nasz pierwszy raport dotyczący kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). W poprzednim roku otaczający nas świat był niezwykle niespokojny, zarówno pod względem gospodarczym, jak i geopolitycznym. Biorąc pod uwagę zasięg geograficzny ELKO Group był to test mający na celu udowodnienie odporności i zdolności do działania w niepewnym otoczeniu. Jesteśmy dumni, że nasi koledzy na Ukrainie mają się dobrze, a firma w pełni wznowiła działalność. Zaproponowaliśmy naszą pomoc i wsparcie tam, gdzie to możliwe, aby zakwaterować niektórych naszych kolegów i ich rodziny w domach pracowników ELKO Group, którzy zaoferowali pomoc.

Pierwszy raport był raczej świadectwem świadomości ESG w naszej firmie. Przeszliśmy długą drogę w ciągu roku zwiększając zakres, dogłębne zrozumienie i ukierunkowane inicjatywy, aby osiągnąć poprawę we wszystkich aspektach ESG, kontynuując rozwiązywanie codziennych wyzwań w biznesie.

W tym roku zakresem raportowania objęliśmy prawie wszystkie spółki ELKO Group, co okazało się być wewnętrznym wyzwaniem w zakresie gromadzenia danych, ale także uwydatniło różnice rynkowe w zakresie akceptacji znaczenia ESG i gotowości branży do dostarczania niezbędnych danych w całym łańcuchu dostaw. Dostarczyło nam to również cennych spostrzeżeń do dalszego rozwoju i wprowadzania niezbędnych ulepszeń w zakresie raportowania.

Opracowaliśmy wewnętrzny system punktacji dla naszych dostawców, którzy są największymi generatorami śladu środowiskowego w naszej branży, aby budować świadomość naszego zrównoważonego portfolio produktów. Z satysfakcją stwierdzamy, że większość naszych przychodów pochodzi od wiodących światowych dostawców, którzy są świadomi kwestii ESG i ciężko pracują, aby osiągnąć swoje cele w zakresie neutralności klimatycznej. Stworzyliśmy również kodeks postępowania dla dostawców, aby upewnić się, że jesteśmy dobrze skoordynowani z naszymi dostawcami w zakresie aspektów prowadzenia działalności, które uważamy za krytyczne dla zrównoważonego rozwoju biznesu.

Coraz więcej dostawców zaczyna wprowadzać inicjatywy związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, co jest pozytywnym działaniem. Cieszymy się, że możemy angażować się w te zmiany i przekazywać programy za pośrednictwem naszych kanałów.

Niestabilność geopolityczna znacznie skomplikowała środowisko handlu międzynarodowego, dlatego zainwestowaliśmy w znaczne zwiększenie naszych możliwości w zakresie zgodności, aby mieć pewność, że jesteśmy w stanie w pełni dostosować się do stale rosnącej liczby wymagań i ograniczeń.

ESG z pewnością niesie ze sobą wyzwania, na przykład trudno osiągnąć równouprawnienie płci w zarządzie firmy. Zwracamy coraz większą uwagę na podkreślane kwestie, aby poprawić sytuację w przyszłości.

Jestem przekonany, że opisane w raporcie inicjatywy pomogą Grupie ELKO stać się w przyszłości bardziej przyjazną dla środowiska, bardziej odpowiedzialną społecznie, lepiej zarządzaną firmą. Droga do zrównoważonego rozwoju to maraton, a nie sprint. Cieszę się, że mogę powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze!
  1. Nowości
  2. Raport dotyczący kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego 2022